Önemli Duyurular

Su Bedelleri İle İlgili Bildiridir.

Son zamanlarda sitemize gelen su faturalarının yüksek olması sebebiyle, siz değerli kat maliklerimizi konu ile ilgili bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Sitemizde 2 türlü su kullanımı vardır.

  1. Kat malikleri ev içi tüketimi ve ısıtma sistemi kullanımı için İZSU dan şebeke suyu(ücretli)
  2. Ortak alan sulama,temizlik ve havuz suyu için  (artezyen suyu -yetersiz kaldığında İZSU Takviyesi-)

En büyük su kaybımız  SU KİRECİ ARITMA tesisindeki reçine ve kum tanklarının temizliği amacıyla her gün gerçekleşen ters yıkamadır. Bu ters yıkamanın firma ile yapılan görüşmeler ve alınan görüşler neticesinde, aylık yaklaşık 600 ton su tükettiğini  tahmin etmekteyiz.

Bunun dışında su tüketim rakamlarının yükseldiği  Mayıs-Haziran döneminde hemen araştırmalara başlanmış  ve su kaçağı tespit edebilen firmalar tetkik için sitemize getirilmiştir. Özel görüntüleme sistemleri ile kaçak tespit çalışmaları yapılmıştır. Güvenlikten yukarı doğru çıkan araç yolunda bir su hattında kaçak tespit edilerek tamiratı yaptırılmıştır. Tamiratla ilgili video ve resimler mevcuttur.

Aynı zamanda eş zamanlı olarak  24.06.2019 tarihinde İZSU ya yazılı müracaat ile ana sayacın değiştirilmesi veya gerekliyse kalibrasyonunun yapılması talep edilmiş  ve İZSU  temmuz ayında  ana sayacı değiştirmiştir. Ana sayaç değişimi sonrası  ilk İZSU faturaları beklenmiş ve ağustos ayı sonunda gelen faturada tüketim miktarının yine yüksek olduğu gözlenmiştir.

Fatura beklenirken detaylı çalışmalar ile su kaybının olası nedenleri sürekli araştırılmış olup aşağıdaki sonuca varılmıştır.

Sitemizi inşa eden firma KUMKO, ana sayaçtan güvenliğin arkasındaki dağıtım kutusundan  siyah renkli borular ile her bloğa su hattı bağlamıştır fakat bu bağlantılardan A/B/C/D/E bloğa giden  boru hatları (5 adet boru hattı) güvenlikten araç yolu Altından A bloğa bağlanmış ve oradan diğer bloklara ayrı ayrı hat ile dağıtım yapılmıştır. Güvenlik kulübesinden A bloğa kadar olan hat araç trafiğiyle meydana gelen çökmeler nedeniyle boru hatlarını ezip büyük ihtimal hasar vermiştir. Boru hattını yapan taşeron firma ile iletişime geçilmiş ve boruların üzerine herhangi bir koruma olup olmadığı sorulmuş ve koruma amaçlı hiçbir malzemenin koyulmadığı öğrenilmiştir. Bu husus kat maliklerinin KUMKO aleyhine açacakları tazminat davasında tespitinin isteneceği hususlardan biridir.

Köklü çözüm için  bütün yolun kazılarak trafiğe kapatılması ve yeniden boru hatlarının koruyucu kanallar içinde döşenmesi gerekmektedir. Bu konuda 4 firma getirilip fikir terakkisinde bulunulmuştur. Yolun kazılarak yüksek maliyetler ile hattın tekrar döşenmesi ve koruma içine alınması yerine, mevcut hatların içinden yedek daha ince bir hat geçirmenin problemi çözeceği hususunda fikir birliğine varılmıştır. Böylece eski hat, yeni hattın belli bir basınca kadar korunması görevini de yerine getirmiş olacaktır.

Ara çözüm olarak en çok kaybın A bloğa giden hatta olduğu tespiti ile, A bloğa ana hattan ayrı bypass bir hat bu hafta içinde bağlanmıştır. Neticesi bir ay içinde belli olacaktır.

Bunun dışında bir bloğun su deposu su sızdırmaktadır. Bununla ilgili teklifler alınmaktadır. Bu  sızıntıdan büyük bir kayıp olduğu düşünülmemekle birlikte, tamirinde fayda vardır.

VARYANT KARŞIYAKA YÖNETİM KURULU